Privacyverklaring 

 

Privacyverklaring 

Moonvoicegevestigd aan Boerenburgerweg 15, 2201PM Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

https://www.moonvoice.nl 

0850041521 

Mounya Dahma is de Functionaris Gegevensbescherming van Moonvoicezij is te bereiken via info@moonvoice.nl 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Moonvoice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een 

overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

  • Voor- en achternaam 
  • (persoonlijke) website 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
  • Functietitel 
  • Bedrijf 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Moonvoice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

– Je op de hoogte te brengen van nieuwe demo's, beschikbaarheid en andere updates. - Moonvoice verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht benzoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Moonvoice maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijkegevolgen kunnen hebben voor personen 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 

Moonvoice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Moonvoice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Moonvoice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te ziente corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moonvoice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzagecorrectieverwijderinggegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moonvoice.nl. 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Moonvoice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruikverliesonbevoegde toegangongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@moonvoice.nl